2018 m. vasario 19 d., pirmadienis

2018 m. vasario 18 d., sekmadienis

I GAVĖNIOS SEKMADIENIS

Evangelija (Mk 1, 12-15)
   Netrukus Dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo.
    Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną: „Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“

2018 m. vasario 17 d., šeštadienis

KALĖDOJIMO GRAFIKASPirmadienį (vasario 19 d.) nuo 18 val. Sodų g. 18 namą,
Antradienį (vasario 20 d.) nuo 11 val. Pastrėvio gatvę.
Nuo 18 val. Sodų g. 20 namą.
Trečiadienį (vasario 21 d.) nuo 16 val.Sodų g. 14 namą.
Nuo 18 val. Sodų g.16 namą.
Ketvirtadienį ( vasario 22 d.) nuo 11 val. Vilniaus gatvę.
Penktadienį (vasario 23 d.) nuo 11 val. Žalgirio gatvę.
Šeštadienį (vasario 24 d.) nuo 12 val. A. Ažubalio gatvę. 
Nuo 14 val. Tilto gatvę.

2018 m. vasario 15 d., ketvirtadienis


2018 m. vasario 14 d., trečiadienis

ŠVĘSKIME GAVĖNIĄ

GAVĖNIA yra susikaupimo, atgailos ir dvasinio atsinaujinimo laikas, kuriame mes turime susitaikyti su Dievu, su savimi, su žmonėmis. Tai Bažnyčios teikiama dovana- galimybė tinkamai pasiruošti didžiausiai Šventei - Jėzaus Kristaus Prisikėlimui - Velykoms, atsiversti, naudotis Susitaikinimo (Išpažinties) skramentu. 

Parapijoje penktadieniais 17.30 val. ir sekmadieniais 11.30 ( po 10 valandos Šv. Mišių) apmąstomas kryžiaus kelias

Sekmadieniais po 12 val. Šv. Mišių giedami "Graudūs verksmai" - Jėzaus kančios apmąstymo pamaldos.

2018 m. vasario 12 d., pirmadienis

POPIEŽIAUS INTENCIJOS VASARIO MĖNESIUI


Meldžiamės, kad tie, kurių rankose turtinė, politinė ar dvasinė valdžia, nesileistų užvaldomi korupcijos.


2018 m. vasario 11 d., sekmadienis

VI EILNISIS SEKMADIENIS


Evangelija (Mk 1, 40–45)
      Pas Jėzų atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: „Jeigu nori, gali mane padaryti švarų“. Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: „Noriu, būk švarus!“ Tuojau pat raupsai pranyko, ir jis tapo švarus.
     Jėzus liepė jam tuojau pasišalinti ir smarkiai prigrasino: „Žiūrėk, kad niekam nieko nesakytum! Eik, pasirodyk kunigui ir už pasveikimą paaukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti“.
     O šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, jog Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį.